มุมสมาชิก


 

 

สมัครสมาชิกใหม่

กลับหน้าหลัก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรระดับ3 มาแล้ว หรือ นักเรียนชั้น ป.5 หรือ ป.6

 

ผู้สมัครทุกคนเมื่อมีปัญหาในการเรียนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

จากผู้สร้างหลักสูตร GENIUSMATH  ได้โดยตรง  โดยปัญหาทุกปัญหา

จะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และ ตรงจุด