เนื้อหาระดับมัธยม 3

                  เนื้อหาจะตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และ  จะครอบคลุมทั้งคณิตหลัก และ คณิตเพิ่มเติม

                  และเสริมด้วยโจทย์แข่งขันรายการต่างๆ เช่น TEDET , สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย และ รายการอื่นๆ