โครงการ MCP Genius Math
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
269 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
 ติดต่อสอบถาม

[email protected]

Line ID:  genius-math

www.facebook.com/CMgeniusmath